woman in white shirt writing on white paper

Consultoria

Consultoria en Energia


La nostra consultoria en energia ofereix una gamma completa de serveis per ajudar els clients a optimitzar el seu ús d'energia i reduir els costos. Les nostres àrees d'expertesa inclouen:

  • Auditoríes Energètiques: Realitzem una anàlisi exhaustiva de les instal·lacions per identificar possibles vies d'estalvi energètic i millores d'eficiència.

  • Estudis de Demanda i Optimització: Evaluem els patrons de consum energètic per dissenyar estratègies d'optimització que maximitzin l'eficiència i redueixin els costos operatius.

  • Disseny de Sistemes: Creem solucions energètiques personalitzades i sostenibles que aborden les necessitats específiques del client, des de la selecció de tecnologies fins a la implementació.

turned on flat screen monitor
turned on flat screen monitor
Enginyeria Contra Incendis


La nostra consultoria en enginyeria contra incendis ofereix solucions integrals per garantir la seguretat en cas d'emergència. Els nostres serveis inclouen:

  • Estudis d'Evacuació: Realitzem estudis detallats per optimitzar els plans d'evacuació, assegurant una sortida segura per als ocupants en situacions d'emergència.

  • Anàlisi de Riscos: Identifiquem i avaluem els possibles riscos d'incendi per implementar mesures preventives i mitigadores que protegeixin les persones i els actius.

white and black concrete building
white and black concrete building