selective color photo of man on top of gray building

Enginyeria

Instal·lacions mecàniques

Ventilació i Climatització Creem entorns confortables i saludables mitjançant sistemes de ventilació i climatització adaptats a les necessitats de cada espai.

Protecció Contra Incendis Prioritzem la seguretat amb els últims avanços en sistemes de detecció i extinció d'incendis. Seleccionem els sistemes més adequats segons el risc, complint sempre les normatives locals i internacionals. Som experts en la normativa NFPA en diversos tipus de sistemes d'extinció: extinció per gas, sistemes d'escuma, sistemes humits i extintors portàtils.

Aigua i Sanejament Dissenyem i implementem solucions de fontaneria i sanejament per garantir un ús eficient de l'aigua i un sistema de desaigüe segur i higiènic.

Aire Comprimit Proporcionem solucions de sistema d'aire comprimit per a aplicacions diverses, garantint un rendiment òptim i una operativitat fiable.

Generació de Calor Optimitzem la generació de calor mitjançant tecnologies eficients i sostenibles, adaptant-nos a les necessitats energètiques de cada projecte.

Fire Engineering

Estudis d'Evacuació Mitjançant estudis detallats, evaluenem i optimitzem els plans d'evacuació per garantir la seguretat dels ocupants en cas d'emergència.

Anàlisi de Riscos Amb una metodologia rigorosa, realitzem anàlisis exhaustius dels riscos d'incendi per identificar les possibles amenaces i implementar mesures preventives adequades.

Dinàmica de Fluids Computacional (CFD) Emprant tecnologies avançades com la CFD, simulem i analitzem el comportament dels fluids en situacions d'incendi per optimitzar els sistemes de prevenció i extinció.

Baixa Tensió Ens especialitzem en la instal·lació de sistemes de protecció contra incendis de baixa tensió, garantint la seguretat i el compliment de les normatives vigents.

Instal·lacions Elèctirques

Baixa Tensió Especialistes en sistemes elèctrics de baixa tensió, proporcionem instal·lacions segures i fiables que compleixen amb els estàndards més exigents.

Il·luminació Amb un enfocament en el confort i l'eficiència energètica, dissenyem sistemes d'il·luminació adaptats a cada espai, oferint una combinació perfecta entre funcionalitat i estètica.

Terres Prioritzant la seguretat i la fiabilitat, realitzem estudis detallats per a la correcta implementació de sistemes de terra, assegurant una distribució eficient de l'energia i protegint les instal·lacions contra sobre tensions i descàrregues.

multicolored electronic part
multicolored electronic part
Building Information Modelling (BIM)

Mitjançant l'ús de models tridimensionals intel·ligents, el BIM permet als professionals de l'enginyeria visualitzar, planificar, dissenyar i gestionar projectes amb una gran precisió i eficàcia.

Com utilitzem el BIM?

Al nostre despatx, integrem plenament el BIM en els nostres projectes d'enginyeria. Des de la fase inicial de concepció fins a la gestió de la construcció i l'operació posterior, el BIM ens permet treballar de manera eficient i col·laborativa amb tots els actors involucrats en el projecte.

Els avantatges del BIM

L'ús del BIM ofereix una sèrie d'avantatges significatius per als nostres clients i els nostres equips d'enginyers. Aquests avantatges inclouen una millora de la coordinació entre els diferents equips de disseny, una reducció dels errors i conflictes durant la construcció, una millora de la comunicació i la col·laboració, i una millora de la gestió de les dades i la informació del projecte.

A més, treballem amb una àmplia gamma de programari de càlcul adaptat a les necessitats específiques de cada projecte. Entre aquests es troben HASS, dmELECT, CYPE, AutoSprink, entre d'altres.

Els nostres tècnics han adquirit una àmplia experiència en aquests sistemes, desenvolupant diversos rols clau:

  • Com a Dissenyadors, realitzant totes les tasques de disseny pertinents, avaluació d'alternatives, càlcul i dimensionament i interlocució amb les administracions.

  • Com a Enginyer de la Propietat o Independent Checking Engineer. Realitzant la revisió completa del disseny desenvolupat per l'enginyeria i la seva aprovació. Ens adaptem al servei que el client necessita, ja sigui en fase de disseny com en fase de muntatge, oferint suport com assistència tècnica o direcció d'obra.

Treballem tant en CAD com en BIM, segons les necessitats del client.